Aquest Avís Legal regula l'accés per part de l'usuari del lloc web (d'ara endavant, l''Usuari') als continguts proporcionats per Aplifort SL La simple utilització de la informació continguda en aquesta pàgina web implica la total acceptació de l'Avís Legal, per el que us recomanem que hi accediu cada vegada que torneu a aquest lloc web, atesa la seva constant actualització.

Dades Identificatives

En compliment de les obligacions establertes a la LSSI, es posa en coneixement que el domini pavimentosaplifort.com és propietat de Aplifort SL:

Empresa: Pavimentos Aplifort S.L.

NIF: B67339564

Direcció: Av. Meridiana, 326, 08027 Barcelona

Telèfon: +34 654 139 397

E-mail: [email protected]

Condicions Generals d’ús del lloc web

Com a norma general, l’usuari assumeix l’obligació de fer ús del portal d’acord amb el que estipula la legislació vigent, a la bona fe i als usos i costums generalment admesos. Així mateix, l’usuari s’obliga a no utilitzar els serveis del lloc web per a la realització d’activitats il·lícites o constitutives de delicte i / o que infringeixin la propietat intel·lectual o industrial, o qualsevol altra norma de l’ordenament jurídic.

Els continguts del lloc web (https://pavimentosaplifort.com/), tant textos, imatges, disseny gràfic, estructura, codi font, logotips, marques, etc., són titularitat exclusiva de Aplifort SL o, si escau, de les persones o empreses que figuren com a autors o titulars dels drets i estan emparats per la normativa reguladora de la Propietat Intel·lectual i Industrial, quedant per tant prohibida la reproducció, modificació, distribució o manipulació total o parcial dels mateixos, llevat que es compti amb la prèvia i expressa autorització amb permís per escrit dels propietaris del lloc web https://pavimentosaplifort.com/ o resulti autoritzat per la llei.

Marques:

En aquesta pàgina s’esmenten de forma indirecta i a nivell informatiu alguns termes i logotips, que constitueixen marques registrades pels seus respectius propietaris, no fent-nos responsables de la utilització inadequada que poguessin fer terceres persones respecte a aquestes marques.

Enllaços:

El propietari del lloc web no es fa responsable d’aquelles altres dades, llocs web o arxius als quals sigui possible accedir a través d’enllaços (links) disponibles entre els seus continguts, atès que aquestes pàgines o arxius objecte d’enllaç són responsabilitat dels seus respectius titulars. Aquesta pàgina, per tant, ni aprova, ni fa seus els productes, serveis, continguts, informació, dades, arxius i qualsevol classe de material existent en tals pàgines web o arxius i no controla ni, de conformitat amb el que disposa la LSSICE, es fa responsable de la qualitat, licitud, fiabilitat i utilitat de la informació, continguts, dades i serveis existents en els llocs enllaçats i que són aliens a aquesta pàgina. En el cas que un òrgan competent declari la il·licitud de les dades, ordenat la seva retirada o que impossibiliti el accés als mateixos, o s’hagués declarat l’existència de la lesió, i se’ns hagi notificat expressament la corresponent resolució, els enllaços que s’indiquin serien immediatament retirats.

Cookies de sessió:

L’accés a aquest lloc pot implicar la utilització de cookies de sessió. Les galetes de sessió són petites quantitats d’informació que s’emmagatzemen en el navegador utilitzat per cada usuari perquè el servidor recordi certa informació que posteriorment pugui utilitzar. Aquesta informació permet identificar a vostè com un usuari concret de forma anònima. Aquells usuaris que no desitgin rebre cookies o vulguin ser informats abans que s’emmagatzemin al seu ordinador, poden configurar el seu navegador a aquest efecte sense que es vegi afectada la visualització general d’aquest lloc web.

Política de Privacitat

La política de privadesa del lloc web https://pavimentosaplifort.com/, informa els usuaris d'aquest lloc web dels següents extrems per tal que aquests puguin decidir lliurement i voluntàriament si volen facilitar les dades personals que se'ls pugui sol·licitar a mitjançant la utilització dels diferents serveis que oferim, tenint en compte que aquestes dades personals seran estrictament imprescindibles per poder proporcionar-li el servei que heu seleccionat.

LOPD:

Los datos que solicitamos tendrán el tratamiento y finalidad para el que se recaban, tal y como se especifica en el aviso legal de acuerdo a la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). Formarán parte de un fichero automatizado, que se ha inscrito en la Agencia Española de Protección de Datos.Y el usuario podrá en todo momento acceder, rectificar, cancelar total o parcialmente sus datos ante el Responsable del Archivo: Aplifort S.L., Av. Meridiana, 326, 08027 Barcelona Teléfono. +34 654 139 397, email: [email protected], indicando como asunto o referencia “Modificar datos en los archivos del sitio web https://pavimentosaplifort.com”.

I l'usuari podrà en tot moment accedir, rectificar, cancel·lar totalment o parcialment les dades davant del Responsable de l'Arxiu: Aplifort SL, Av. Meridiana, 326, 08027 Barcelona Telèfon. +34 654 139 397, email: [email protected], indicant com a assumpte o referència “Modificar dades als arxius del lloc web https://pavimentosaplifort.com/”.

Recollida d’informació:

Es recollirà per via electrònica només la informació que ens sigui imprescindible a nivell tècnic per poder oferir un servei satisfactori. Quan es connecta, analitzem exclusivament el tipus de navegador i el joc de caràcters que utilitzeu i la seva versió amb l'objectiu que la visualització del lloc web https://pavimentosaplifort.com/ sigui correcta.

L’accés o utilització d’aquest lloc web per part de l’usuari implica el seu consentiment i acceptació de totes les condicions exposades.

Protecció de Dades Personals

En compliment dels articles 5 i 6 de la Llei 15/1999, pels quals es regula el dret d’informació en la recollida de les dades i el consentiment de l’afectat, s’adverteix els punts següents:

Per la introducció de les dades de caràcter personal en aquest lloc web:

Està consentint el seu tractament.

S’han d’incloure en un fitxer propietat de Pavimentos Aplifort S.L. Aquestes dades podran ser utilitzades per enviar informació dels nostres serveis.

Les dades obtingudes són les pertinents per a la finalitat per a la qual s’ha demanat.

Vostè podrà en tot moment exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal davant de: Aplifort SL Av. Meridiana, 326, 08027 Barcelona Telèfon. +34 654 139 397, email: [email protected], indicant com a assumpte o referència “Modificar dades als arxius del lloc web https://pavimentosaplifort.com/”.

Limitació de Responsabilitats

De la Informació

Aplifort SL no es fa responsable de la veracitat, exactitud, adequació, idoneïtat i actualització de la informació subministrada a través de https://pavimentosaplifort.com/. Els continguts d'aquesta pàgina són de caràcter informatiu, per la qual cosa Aplifort SL no es responsabilitza de les decisions preses per l'usuari a partir de les mateixes, ni dels danys i perjudicis produïts a l'usuari oa tercers sobre la base de la informació obtinguda en aquest lloc web.

De la qualitat del servei

L’usuari admet conèixer i ser conscient de l’existència en la Xarxa de virus, cucs i altres elements maliciosos. Correspon a l’usuari la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests programes informàtics nocius, sense Pavimentos Aplifort S.L. sigui responsable dels danys produïts en els equips informàtics de l’usuari o de tercers durant el seu accés al lloc web.

De la disponibilitat del Servei

L’accés al lloc web requereix de serveis i subministraments per part d’altres prestadors de serveis de la societat de la informació, la fiabilitat, qualitat, continuïtat i funcionament escapa al control Pavimentos Aplifort S.L. Per tant, els serveis proveïts a través del lloc web poden ser suspesos, cancel·lats o resultar inaccessibles en qualsevol moment.

Pavimentos Aplifort S.L. no es responsabilitza dels danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que portin causa d’errors o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del lloc web durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

Dels continguts accedits en o a través del lloc web

Aquest lloc web permet accedir a enllaços i altres pàgines web (d'ara endavant, «Llocs enllaçats»). En aquests casos, https://pavimentosaplifort.com/ actua com a prestador de serveis d'intermediació de conformitat amb el que disposa la LSSI, de manera que només serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats en la mesura que en tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi actuat amb la diligència deguda per retirar aquests continguts. Si considereu que un dels llocs enllaçats inclou continguts il·lícits o inadequats podrà comunicar a Aplifort SL qui actuarà amb tota diligència per retirar els enllaços que sigui convenient.

Pavimentos Aplifort S.L. tampoc es fa responsable dels continguts i serveis oferts en els llocs enllaçats, pel que no respon dels danys produïts per la seva il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error o inutilitat.

Reserva de Drets

L’usuari es compromet a no retirar, suprimir, alterar, manipular ni de cap manera modificar:

Aquelles notes, llegendes, indicacions o símbols que bé Pavimentos Aplifort S.L. o bé els legítims titulars dels drets incorporin a les seves propietats en matèria de propietat intel·lectual o industrial (com per exemple, copyright, ©, ® i TM, etc.).

Els dispositius tècnics de protecció o identificació que puguin contenir els continguts (com per exemple, marques d’aigua, empremtes digitals, etc.).

L’accés, visualització i, si escau, descàrrega dels continguts i / o serveis es realitzarà sempre i en tot cas amb fins estrictament personals i no comercials.

Pavimentos Aplifort S.L. es reserva tots els drets relacionats amb la propietat intel·lectual i industrial sobre els elements del seu lloc web, i no concedeix cap altra llicència o autorització d’ús a l’usuari sobre la seva propietat diferent de la que expressament es detalla en la present clàusula. Aquests drets no s’apliquen a les imatges cedides per tercers per a la seva visualització a la web i els drets de propietat intel·lectual corresponen als seus legítims propietaris.